SCHODISKO

schodisko- foto zo serie u zakazníka ...

detaily

SCHODISKO
Špeciály
 

Nákupný košík

V košíku máte 0 položiek

Podmienky predaja

I.Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy,ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke.Pre účely uskutočnenia objednávky je platná ponuka tovaru,vrátane kúpnej ceny zverejnenej na aktuálnej web stranke dobe prijatia objednávky predávajúcim.Kúpnou cenou sa rozumie cena označená ako,, Cena s DPH".Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom internetu,alebo telefonicky

2.Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, ze sa oboznámil s týmito podmienkami v plnom rozsahu s nimi súhlasí a prijíma ich.Zákazník je okamžikom odoslania  objednávky tymíto podmienkami viazaný.

3.Kúpna zmluva vzniká okamžikom prijatia náležite uskutočnenej objednávky a to za cenových podmienok uvedených na aktuálnej stránke.

4.Náležite uskutočnenou objednávkou zo strany zákazníka sa rozumie uvedenie všetkých potrebných údajov pri objednávaní:názov výrobku,počet kusov ,kontaktnú adresu pre doručenie tovaru.

5.Predajca je po doručení objednávky povinný obstarať a odovzdať zákazníkovi objednaný tovar v lehote podľaohody,vychadzajúcej zo stavu na sklade.

6.Miestom dodania tovaru je adresa doručená v objednávke.

7.Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na zákazníka úplným zaplatením kúpnej sumy.

II.Cenové podmienky

1.Zákazník sa zavazuje zaplatiť tovar podľa objednávky a uzatvorenej zmluvy.

2.Poplatok za dobierku sa plati pri preberaní tovaru

3.Tovar je dodavany prostredníctvom slovenskej posty formou dobierky,alebo kurierskou službou formou dobierky.

4.Zasielky sú doručované v pracovných dňoch od 7,00-21,00 hod

III.Dodacie podmienky

1.Bežná lehota pre dodanie tovaru,ktorý je na sklade je 2-5 dní odo dňa prijatia objednávky

2.Bežná lehota pre dodanie tovaru,ktorý je na objednávku a nie je skladom je 4-6 týždňov odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky

3.Predajca nie je povinný dodať tovar v prípade,ak:predajca ma voči zákazníkovi pohľadávku po splatnosti

4.Predajca si vyhradzuje právo nespracovať objednávkuv prípade,že ku dňu uskutočnenia objednávky nie je uhradená akákoľvek predchadzajúca objednávka v plnej výške a to bez ohľadu na splatnosť kúpnej ceny za tovar .Zákazník berie na vedomie,že vyššie uvedené nespracovanie objednávky nie je porušením dohody na strane predajcu.